-------
ТЕЛЕСКОПИ

*CELESTRON
*KONUS
*SKY-WATCHER

БИНОКЛИ
KONUS
ДАЛЕКОГЛЕДИ
KONUS
АКСЕСОАРИ
KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON
МИКРОСКОПИ
KONUS
КОМПАСИ
KONUS
ВИСОТОМЕРИ
KONUS

ХРОНОМЕТРИ
KONUS

ЧАСОВНИЦИ
KONUS
КРАЧКОМЕРИ
KONUS
ТЕРМОМЕТРИ
KONUS
ВЛАГОМЕРИ
KONUS
БАРОМЕТРИ
KONUS
ЛУПИ
KONUS
СЛ. ОЧИЛА
KONUS
ПРИЦЕЛИ
KONUS
НОВИ
ПРОДУКТИ

KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON

CCD КАМЕРИ
APOGEE

 
Внимание избирам телескоп!

1 - 2

Инструкции:
Модели:

 

APOGEE Instruments inc


АКСЕСОАРИ APOGEE
CCD КАМЕРИ


астрономия -- спектроскопия

Sky&Telescope Test Report
ALTA series
ALTA U series
Спецификации

back-illuminated

CCD камера Alta U42
2048x2048 px.
13.5 μ
-спецификация

CCD камера Alta U42-UV
2048x2048 px. 13.5 μ
-спецификация

CCD камера Alta U47
1024x1024 px. 13 μ
-спецификация

CCD камера Alta U30
1024x256 px. 26 μ
-спецификация

CCD камера Alta U77
512x512 px. 24 μ
-спецификация

CCD камера Alta U1107
2048x122 px. 12 μ
-спецификация


front-illuminated

CCD камера Alta U16

4096x4096 px. 9 μ
-спецификация


CCD камера Alta U16HC
4096x4096 px. 9 μ
-спецификация


CCD камера Alta U16M
4096x4096 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Alta U16MHC
4096x4096 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Alta U9000
3056x3056 px. 12 μ
-спецификация

CCD камера Alta U9000HC
3056x3056 px. 12 μ

-спецификация

CCD камера Alta U9000X
3056x3056 px. 12 μ
-спецификация

CCD камера Alta U9
3079x2048 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Alta U10
2048x2048 px. 14 μ
-спецификация

CCD камера Alta U32
2184x1472 px. 6.8 μ
-спецификация

CCD камера Alta U30-OE
1024x256 px. 26 μ
-спецификация

CCD камера Alta U2
1536x1024 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Alta U6
1024x1024 px. 24 μ
-спецификация

CCD камера Alta U1
768x512 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Alta U260
512x512 px. 20 μ
-спецификация


interline transfer

CCD камера
Alta U4000
2048x2048 px. 7.4 μ
-спецификация

CCD камера Alta U2000
1600x1200 px. 7.4 μ
-спецификация
ALTA E series
Спецификации

back-illuminated

CCD камера Alta E42
2048x2048 px. 13.5 μ

-спецификация

CCD камера Alta E42-UV
2048x2048 px. 13.5 μ
-спецификация

CCD камера Alta E47
1024x1024 px. 13 μ
-спецификация

CCD камера Alta E30
1024x256 px. 26 μ
-спецификация

CCD камера Alta E77+
512x512 px. 24 μ
-спецификация


front-illuminated

CCD камера
Alta E9
3072x2048 px.
9 μ
-спецификация

CCD камера
Alta E10
2048x2048 px. 14 μ
-спецификация

CCD камера
Alta E32
2184x1472 px. 6.8 μ
-спецификация

CCD камера
Alta E30-OE
1024x256 px. 26 μ

-спецификация

CCD камера Alta E30-DD
1024x256 px. 26 μ
-спецификация

CCD камера Alta E2
1536x1024 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Alta E6
1024x1024 px. 24 μ
-спецификация

CCD камера Alta E1
768x512 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Alta E260
512x512 px. 20 μ
-спецификация


interline transfer

CCD камера
Alta E4000
2048x2048 px. 7.4 μ
-спецификация

CCD камера
Alta E2000
1600x1200 px. 7.4 μ
-спецификация
ASCENT series
Спецификации

interline

CCD камера Ascent A340
640 х 480 px. 7,4 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A205
1360 x 1024 px. 4.65 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A285
1360 x 1024 px. 6.45 μ

-
спецификация

CCD камера Ascent A2000
1600 x 1200 px. 7.4 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A4000
2048 х 2048 px. 7,4 μ

-спецификация

CCD камера Ascent A11000
4008 x2672 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A16000
4872 x 3248 px. 7.4 μ
-спецификация


Kodak full frame

CCD камера Ascent A1

768 x 512 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A2
1536 x 1024 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A9
3072 x 2048 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A32
2184 x 1472 px. 6.8 μ

-
спецификация

CCD камера Ascent A260
512 x 512 px. 9 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A8300
3326 x 2504 px. 5.4 μ

-спецификация

CCD камера Ascent A105C
3970 x2546 px. 6.8 μ
-спецификация


back-illuminated

CCD камера Ascent A98

2048 x 14 px. 14 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A1007
1024 x 122 px. 12 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A1008
1024 x 250 px. 12 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A1009
1024 x 506 px. 12 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A1107
2048 x 122 px. 12 μ
-спецификация

CCD камера Ascent A1108
2048 x 250 px. 12
μ
-
спецификация

CCD камера Ascent A1109
2048 x 506 px. 12 μ
-спецификация


EMCCD

CCD камера Ascent EM247

680 x 500 px. 10 μ
-спецификацияАКСЕСОАРИ APOGEE


астро-информация http://astro-info
.my.contact.bg

 

 
Copyright АндромедА, 2005, - София, ул. "Цар Асен" 49, тел. +3592 981 13 27, e-mail: andromeda@telescope.bg : sales@telescope.bg