-------
ТЕЛЕСКОПИ

*CELESTRON
*KONUS
*SKY-WATCHER

БИНОКЛИ
KONUS
ДАЛЕКОГЛЕДИ
KONUS
АКСЕСОАРИ
KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON
МИКРОСКОПИ
KONUS
КОМПАСИ
KONUS
ВИСОТОМЕРИ
KONUS

ХРОНОМЕТРИ
KONUS

ЧАСОВНИЦИ
KONUS
КРАЧКОМЕРИ
KONUS
ТЕРМОМЕТРИ
KONUS
ВЛАГОМЕРИ
KONUS
БАРОМЕТРИ
KONUS
ЛУПИ
KONUS
СЛ. ОЧИЛА
KONUS
ПРИЦЕЛИ
KONUS
НОВИ
ПРОДУКТИ

KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON


 

 

 


АКСЕСОАРИ SKY-WATCHER


ЕКВАТОРИАЛНА МОНТИРОВКА
HEQ5 PRO

SK-HEQ5-SKYSKAN

ЕКВАТОРИАЛНА МОНТИРОВКА
EQ6 PRO

SK-EQ6-SKYSCAN


МОНТИРОВКА
Star Adventurer 2i Wifi


StarAdvSetFull 2i Wifi

GPS ЗА МОНТИРОВКИ SynScan
HEQ5 PRO/ EQ6 PRO

SK-KIT-GPS


ОКУЛЯР (D31.8 mm)
SUPER PLOSSL 7.5 mm (52o)
SUPER PLOSSL 10 mm (52o)
SUPER PLOSSL 12.5 mm (52o)
SUPER PLOSSL 32 mm (40o)
SUPER PLOSSL 40 mm (40o)

AOSP75
AOSP10
AOSP125
AOSP32
AOSP40

ПЛАНЕТНИ ОКУЛЯРИ (D31.8 mm)
PLANETARY WIDE FIELD 2.5 mm (58o)
PLANETARY WIDE FIELD 5 mm (58o)
PLANETARY WIDE FIELD 7 mm (58o)
PLANETARY WIDE FIELD 9 mm (58o)

AOPL02
AOPL05
AOPL07
AOPL09

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОКУЛЯР (D31.8 mm)
LE 2 mm (45o)
LE 5 mm (45o)
LE 9 mm (50o)
LE 15 mm (50o)

AOLE02
AOLE05
AOLE09
AOLE15

ОКУЛЯР (D50.8 mm)
28 mm
35 mm
42 mm

AO0228
AO0235
AO0242

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОКУЛЯР (D50.8 mm)
SWA 26 mm (70o)
SWA 38 mm (70o)
SWA 20 mm (70o)
SWA 30 mm (70o)

AOUWA0226
AOUWA0238
AOUWA0220
AOUWA0230

ОКУЛЯР (D31.8/D50.8 mm)
UWA F5 mm (70o)
UWA F13 mm (70o)
UWA F17 mm (70o)

AOWA0205
AOWA0208
AOWA0217

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОКУЛЯР (D31.8 mm)
UltraWide 6 mm

AOUWA06

ОКУЛЯР (D50.8 mm)
F30 mm (80o)

AOW0230

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУНЕН ФИЛТЪР (D31.8 mm)

AO7300

ОКУЛЯР (D50.8 mm)
PANAWIEV F38 mm (70o)

AOW0238

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОКУЛЯР СЪС СВЕТЕЩ КРЪСТ (D31.8 mm)
12.5 mm

AOR125

ОКУЛЯРНИ ФИЛТРИ (D31.8 mm)
N 80A
N 96

AO94118-12
AO94118-15

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |


ZOOM ОКУЛЯР (D31.8 mm)
от F7-21 mm

AOZ721

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛЯСТОВИЧА ОПАШКА
къса 21 cm
дълга 32 cm
многофункционална 15 cm

AO51-31000
AO51-30000
AO51-32000

ПРОТИВОТЕЖЕСТИ
5.2 kg за EQ6 (EQ6 PRO)
3.5 kg за EQ5
3.5 kg за (HEQ5 PRO)

AO60000-C
AO91515-C
AO91516-C

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |


ФОТОАДАПТЕР (D50.8 mm)

AOFOTO0508

 

| Картинка | Описание |

ФОТОАДАПТЕР (D50.8 mm)

AC-PHOTOKIT

ФОТОАДАПТЕР (D31.8 mm)

AOFOTO0318

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОБРЪЩАЧ (D31.8 mm)
1.5x

AO7000

ДИАГОНАЛНА ПРИЗМА (D31.8 mm) (45o)
ДИАГОНАЛНА ПРИЗМА (D31.8 mm) (90o)
ДИАГОНАЛНА ОГЛЕДАЛО (D31.8 mm) (90o)
ДИАГОНАЛНА ОГЛЕДАЛО (D50.8 mm) (90o)

AO7200
AO94108
AO7900
AO7700

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ТЪРСАЧ
с държател 6X30 и светещ кръст
с държател 9X50 (90o)
с държател 6X30
с държател 6X30 (90o)

AO76630-S
AO7610
AO7620
AO7630

ТЪРСАЧ "red dot"

AO51630

ТЕЛЕСКОП ЗА ГИДИРАНЕAO70500

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ФЕНЕРЧЕ С ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА

AO93588
FLASHLIGHT

 

| Картинка | Описание |
ГАЛЕРИЯ

СЪВЕТИ


 

 
Copyright АндромедА, 2021, - София, ул. "Цар Асен" 49, тел. +3592 981 13 27, e-mail: andromeda@telescope.bg : sales@telescope.bg