ClassifiedsAuctionsArticles & ReviewsForumsEvents CalendarEvents CalendarEvents Calendar
ТЕЛЕСКОПИ
БИНОКЛИ
ДАЛЕКОГЛЕДИ
АКСЕСОАРИ
МИКРОСКОПИ
КОМПАСИ
ВИСОТОМЕРИ

ХРОНОМЕТРИ

ЧАСОВНИЦИ
КРАЧКОМЕРИ
ТЕРМОМЕТРИ
ВЛАГОМЕРИ
БАРОМЕТРИ
ЛУПИ
СЛ. ОЧИЛА
ПРИЦЕЛИ
Внимание избирам телескоп!

1 - 2 - 3 - 4

Инструкции:
Модели:
F.A.O

 


Просветление StarBright XLT

Събирането на повече светлина е главната цел на всеки наблюдател и задача на телескопа. Колкото по-малко загуби дължащи се на отражение и поглъщане в оптичните компоненти на телескопа има толкова по-ефективно работи той. Дълги години Celestron произвежда телескопи с високо ефективно многослойно покритие Star Brigh
t позволяващо многократно да се намалят вътрешните загуби на светлина в телескопа. Старателно измерване показва че общото пропускане на светлина в диапазона от 400-750 nm при телескопите с покритие StarBright е около 72% а за най-важните за наблюдателя дължини на вълната достига до около 80%. Но технологията постоянно се развива, и в момента инженерите на CELESTRON разработиха ново поколение просветления StarBright - XLT, което позволи да се покачи общото пропускане с още 16% в сравнение с StarBright.
Подобренията са направени в следните направления:

Многослойное покритие на огледалата
На главното и вторично огледало се нанася акуратно покритие от алуминий ( Al ), кварц ( SiO2 ), титанов двуоксид ( TiO2 ) и отново кварц. Тази комбинация дава равномерно отражение в целия диапазон от дължини на вълната, исползвани при визуалните и CCD - наблюдения. Огледалата с XLT - просветление отразяват 95% от светлината, докото обикновените огледала с алуминиев слой – само 86 - 88%.
Многослойно антиотражателно покрытие
Покритието изготвено от нанесени с голяма прецизност слоеве магнезиев двуфлуорид ( MgF2 ) и хафниев двуоксид ( HfO2 ). Рядък и скъп ( около $2000 за kg ) елемента хафний позволява да се намали отражението на светлината в много по-широк диапазон, отколкото при титана, използуван в антиотражателните покрития на другите производители.
Съвкупността от действието на тези три фактора позволи да се достигне до великолепен резултат: най-голямото пропускане на телескопите с просветление StarBright XLT достигна 89% за дължина на вълната 520 nm, а общото пропускане в диапазона 400-750 nm е 83,5%.

Тук е показана графика на пропускането на светлината в оптичния диапазон за телескопи, които имат просветление StarBright и StarBright - XLT. По хоризонталната ос е дължината на вълната, а по-вертикалната процента на пропускане на светлината.

 

 

астро-информация http://astro-info.my.contact.bg

 

 

 

 
  Copyright АндромедА, 2005, - София, ул. "Цар Асен" 49, тел.+3592 981 13 27, e-mail: andromeda@telescope.bg : sales@telescope.bg