ClassifiedsAuctionsArticles & ReviewsForumsEvents CalendarEvents CalendarEvents Calendar
ТЕЛЕСКОПИ
БИНОКЛИ
ДАЛЕКОГЛЕДИ
АКСЕСОАРИ
МИКРОСКОПИ
КОМПАСИ
ВИСОТОМЕРИ

ХРОНОМЕТРИ

ЧАСОВНИЦИ
КРАЧКОМЕРИ
ТЕРМОМЕТРИ
ВЛАГОМЕРИ
БАРОМЕТРИ
ЛУПИ
СЛ. ОЧИЛА
ПРИЦЕЛИ
Внимание избирам телескоп!

1 - 2 - 3 - 4

Инструкции:
Модели:
F.A.O

 


Новата технология SkyAlign

Тя се поддържа във всички версии на системата за управление NexStar на Celestron и представлява абсолютно нов подход към началното позициониране на телескопа на алт-азимутална монтировка. Тази технология не изисква съвършено никакви познания за нощното небе, тъй като е специално разработена за начинаещи любители-астрономи. Първоначалното ориентиране на телескопа става много по-бързо и просто от всякога.

Трябва само да въведете датата, часа и вашето географско местоположение. Моделите, които допълнително са снабдени с GPS, получават автоматично тези данни от мрежата на Глобалната спътникова навигационна система. След това само насочвате телескопа към три ярки обекта. Дори не е необходимо да знаете названията на избраните звезди - това могат да бъдат даже ярките планети или Луната. Компютърната система NexStar автоматично идентифицира избраните обекти и ориентира телескопа.

Не е нужно дори да поставяте телескопа на север, нито да нивелирате оптичната тръба - началното положение няма никакво значение. Всичко това осигурява бърза и много проста първоначална настройка на телескопа.

Как работи?

Програмата NexStar с функцията SkyAlign измерва и изчислява ъгловото разстояние между избраните обекти и ги сравнява с вече известни стойности. Така телескопът идентифицира избраните обекти и на дисплея се изписват техните названия за потвърждение.

Всъщност, за позиционирането на телескопа, т.е. за построяването на координатния модел на звездното небе, се използват само два небесни обекта. Третият е необходим само за потвърждаване верността на идентифицирането на другите два. Затова, по възможност, обектите трябва да се избират така, че два от тях да са раздалечени в небето минимум на 60 о . При това е желателно третият обект да се намира извън правата, съединяваща първите два.

 

 

астро-информация http://astro-info.my.contact.bg

 

 

 

 
  Copyright АндромедА, 2005, - София, ул. "Цар Асен" 49, тел.+3592 981 13 27, e-mail: andromeda@telescope.bg : sales@telescope.bg