-------
ТЕЛЕСКОПИ

*CELESTRON
*KONUS
*SKY-WATCHER

БИНОКЛИ
KONUS
ДАЛЕКОГЛЕДИ
KONUS
АКСЕСОАРИ
KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON
МИКРОСКОПИ
KONUS
КОМПАСИ
KONUS
ВИСОТОМЕРИ
KONUS

ХРОНОМЕТРИ
KONUS

ЧАСОВНИЦИ
KONUS
КРАЧКОМЕРИ
KONUS
ТЕРМОМЕТРИ
KONUS
ВЛАГОМЕРИ
KONUS
БАРОМЕТРИ
KONUS
ЛУПИ
KONUS
СЛ. ОЧИЛА
KONUS
ПРИЦЕЛИ
KONUS
НОВИ
ПРОДУКТИ

KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON

CCD КАМЕРИ
APOGEE

 
Внимание избирам телескоп!

1 - 2

Инструкции:
Модели:

 


ТЕЛЕСКОПИ CELESTRON


CGEM series
Компютризирани телескопи Шмидт-Касегрен, подходящи за любителски обсерватории и напреднали любители. Монтирани на новата екваториална монтировка немски тип CGEM. Подходящи за астрофотография, поради тяхната устойчивост и компактност. Възможност за монтиране на камера.Подобрено оптично покритие StarBright XLT. Снабдени с база данни с 40000 небесни обекта.

ТЕЛЕСКОП ШМИДТ-КАСЕГРЕН
CGEM800
D200 F2000, f/10

110973709$

ТЕЛЕСКОП ШМИДТ-КАСЕГРЕН
CGEM925
D230 F2300, f/10

110984457$


ТЕЛЕСКОП ШМИДТ-КАСЕГРЕН
CGEM1100
D280 F2800, f/10

110995318$

 

Допълнителни аксоари

астро-информация http://astro-info
.my.contact.bg

 

 
Copyright АндромедА, 2012, - София, ул. "Цар Асен" 49, тел. +3592 981 13 27, e-mail: andromeda@telescope.bg : sales@telescope.bg