-------
ТЕЛЕСКОПИ

*CELESTRON
*KONUS
*SKY-WATCHER

БИНОКЛИ
KONUS
ДАЛЕКОГЛЕДИ
KONUS
АКСЕСОАРИ
KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON
МИКРОСКОПИ
KONUS
КОМПАСИ
KONUS
ВИСОТОМЕРИ
KONUS

ХРОНОМЕТРИ
KONUS

ЧАСОВНИЦИ
KONUS
КРАЧКОМЕРИ
KONUS
ТЕРМОМЕТРИ
KONUS
ВЛАГОМЕРИ
KONUS
БАРОМЕТРИ
KONUS
ЛУПИ
KONUS
СЛ. ОЧИЛА
KONUS
ПРИЦЕЛИ
KONUS
НОВИ
ПРОДУКТИ

KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON

CCD КАМЕРИ
APOGEE

 

  


ТЕЛЕСКОПИ CELESTRON


Advanced series

Тези телескопи са предназначени за по-опитните наблюдатели.Те притежават множество полезни функции и качества. Новата екваториална монтировка VX има изключително прецизни предавки по двете оси, което й осигурява много плавен ход. За бързо и точно насочване към полюса може да се използва полярен прицел. Напълно компютризирани телескопи със система GO TO.

ТЕЛЕСКОП НЮТОН
ADVANCED VX 8 Newtonian
ADVANCED VX 8 EdgeHD
D200 F1000, f/5
D200 F1000, f/5

320621931$
120313119$

ТЕЛЕСКОП НЮТОН
ТЕЛЕСКОП РЕФРАКТОР

ADVANCED VX 6 Newtinian
ADVANCED VX 6 Refractor
D150 F750, f/5
D150 F1200, f/8

320541681$
220202556$


ТЕЛЕСКОП ШМИДТ-КАСЕГРЕН
ADVANCED VX 6 SCT
ADVANCED VX 8 SCT
D150 F1500, f/10
D203 F2032, f/10

120792281$
120262656$

ТЕЛЕСКОП ШМИДТ-КАСЕГРЕН
ADVANCED VX 9.25 SCT
ADVANCED VX 11 SCT
D235 F2350, f/10
D280 F2800, f/10

120463281$
120674181$


Пулт за управление на моделите с Advanced GT монтировка


Допълнителни аксоари

Постоянна изложба ОБРАЗИТЕ НА НЕБЕТО

ГАЛЕРИЯ

СЪВЕТИ


 

 
Copyright АндромедА, 2018, - София, ул. "Цар Асен" 49, тел. +3592 981 13 27, e-mail: andromeda@telescope.bg : sales@telescope.bg