-------
ТЕЛЕСКОПИ

*CELESTRON
*KONUS
*SKY-WATCHER

БИНОКЛИ
KONUS
ДАЛЕКОГЛЕДИ
KONUS
АКСЕСОАРИ
KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON
МИКРОСКОПИ
KONUS
КОМПАСИ
KONUS
ВИСОТОМЕРИ
KONUS

ХРОНОМЕТРИ
KONUS

ЧАСОВНИЦИ
KONUS
КРАЧКОМЕРИ
KONUS
ТЕРМОМЕТРИ
KONUS
ВЛАГОМЕРИ
KONUS
БАРОМЕТРИ
KONUS
ЛУПИ
KONUS
СЛ. ОЧИЛА
KONUS
ПРИЦЕЛИ
KONUS
НОВИ
ПРОДУКТИ

KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON

CCD КАМЕРИ
APOGEE

 

 

 


АКСЕСОАРИ SKY-WATCHER


ЕКВАТОРИАЛНА МОНТИРОВКА
HEQ5 PRO

SK-HEQ5-SKYSKAN957 euro

ЕКВАТОРИАЛНА МОНТИРОВКА
EQ6 PRO

SK-EQ6-SKYSCAN1310 euro


 

GPS ЗА МОНТИРОВКИ SynScan
( HEQ5 PRO/ EQ6 PRO )

SK-KIT-GPS145 euro

 


ОКУЛЯР (D31.8 mm)
SUPER PLOSSL 7.5 mm (52o)
SUPER PLOSSL 10 mm (52o)
SUPER PLOSSL 12.5 mm (52o)
SUPER PLOSSL 32 mm (40o)
SUPER PLOSSL 40 mm (40o)

AOSP7520 euro
AOSP1020 euro
AOSP12521 euro
AOSP3231 euro
AOSP4031 euro

ПЛАНЕТНИ ОКУЛЯРИ (D31.8 mm)
PLANETARY WIDE FIELD 2.5 mm (58o)
PLANETARY WIDE FIELD 5 mm (58o)
PLANETARY WIDE FIELD 7 mm (58o)
PLANETARY WIDE FIELD 9 mm (58o)

AOPL0259 euro
AOPL0559 euro
AOPL0759 euro
AOPL0959 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОКУЛЯР (D31.8 mm)
LE 2 mm (45o)
LE 5 mm (45o)
LE 9 mm (50o)
LE 15 mm (50o)

AOLE0236 euro
AOLE0536 euro
AOLE0936 euro
AOLE1533 euro

ОКУЛЯР (D50.8 mm)
28 mm
35 mm
42 mm

AO022841 euro
AO023548 euro
AO024259 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОКУЛЯР (D50.8 mm)
SWA 26 mm (70o)
SWA 38 mm (70o)
SWA 20 mm (70o)
SWA 30 mm (70o)

AOUWA022687 euro
AOUWA0238139 euro
AOUWA0220150 euro
AOUWA0230139 euro

ОКУЛЯР (D31.8/D50.8 mm)
UWA F5 mm (70o)
UWA F13 mm (70o)
UWA F17 mm (70o)

AOWA0205112 euro
AOWA0208112 euro
AOWA0217112 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОКУЛЯР (D31.8 mm)
UltraWide 6 mm

AOUWA0643 euro

ОКУЛЯР (D50.8 mm)
F30 mm (80o)

AOW0230139 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУНЕН ФИЛТЪР (D31.8 mm)

AO73008 euro

ОКУЛЯР (D50.8 mm)
PANAWIEV F38 mm (70o)

AOW0238139 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОКУЛЯР СЪС СВЕТЕЩ КРЪСТ (D31.8 mm)
12.5 mm

AOR12540 euro

ОКУЛЯРНИ ФИЛТРИ (D31.8 mm)
N 80A
N 96

AO94118-128 euro
AO94118-158 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |


ZOOM ОКУЛЯР (D31.8 mm)
от F7-21 mm

AOZ72148 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛЯСТОВИЧА ОПАШКА
къса 21 cm
дълга 32 cm
многофункционална 15 cm

AO51-3100020 euro
AO51-3000022 euro
AO51-320007 euro

ПРОТИВОТЕЖЕСТИ
5.2 kg за EQ6 (EQ6 PRO)
3.5 kg за EQ5
3.5 kg за (HEQ5 PRO)

AO60000-C29 euro
AO91515-C22 euro
AO91516-C22 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |


ФОТОАДАПТЕР (D50.8 mm)

AOFOTO050853 euro

 

| Картинка | Описание |

ФОТОАДАПТЕР (D50.8 mm)

AC-PHOTOKIT32 euro

ФОТОАДАПТЕР (D31.8 mm)

AOFOTO031840 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ОБРЪЩАЧ (D31.8 mm)
1.5x

AO700010 euro

ДИАГОНАЛНА ПРИЗМА (D31.8 mm) (45o)
ДИАГОНАЛНА ПРИЗМА (D31.8 mm) (90o)
ДИАГОНАЛНА ОГЛЕДАЛО (D31.8 mm) (90o)
ДИАГОНАЛНА ОГЛЕДАЛО (D50.8 mm) (90o)

AO720024 euro
AO9410826 euro
AO790024 euro
AO770044 euro

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ТЪРСАЧ
с държател 6X30 и светещ кръст
с държател 9X50 (90o)
с държател 6X30
с държател 6X30 (90o)

AO76630-S55 euro
AO761062 euro
AO762026 euro
AO763033 euro

ТЪРСАЧ "red dot"

AO5163013 euro

ТЕЛЕСКОП ЗА ГИДИРАНЕAO70500

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ФЕНЕРЧЕ С ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА

AO9358811 euro
FLASHLIGHT15 euro

 

| Картинка | Описание |


Постоянна изложба ОБРАЗИТЕ НА НЕБЕТО

ГАЛЕРИЯ

СЪВЕТИ

астро-информация http://astro-info
.my.contact.bg

 

 
Copyright АндромедА, 2020, - София, ул. "Цар Асен" 49, тел. +3592 981 13 27, e-mail: andromeda@telescope.bg : sales@telescope.bg